ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
EAR99
CCATS
NA
US HTS
8414591500

ข้อมูล PCN

935064
PCN
974906
PCN