ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
4A994
CCATS
NA
US HTS
8471801000

ข้อมูล PCN/MDDS

932895
PCN | MDDS