ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

Intel® EMGD Windows* Embedded Compact 7 (build# 3070) v36.14.4 และ Windows* Embedded Compact 2013 (build# 3070) v36.18.4: แพ็คเกจการติดตั้ง

ไดรเวอร์® กราฟิก HD Intel* 8/8.1 (64 บิต)

ไดรเวอร์® กราฟิก HD Intel* 8/8.1 (32 บิต)