ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
5A992C
CCATS
G077159
US HTS
8542310001

ข้อมูล PCN/MDDS

SR1QK

931982
PCN | MDDS
935297
PCN | MDDS
935299
PCN | MDDS