ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
3A991
CCATS
NA
US HTS
8542310001

ข้อมูล PCN

SR1RR

932177
PCN

SR1VK

934445
PCN
935146
PCN
935153
PCN