ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
3A991
CCATS
NA
US HTS
8542310001

ข้อมูล PCN/MDDS

SR1KH

931037
PCN | MDDS
935145
PCN | MDDS
935152
PCN | MDDS