ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
3A991
CCATS
NA
US HTS
8542310001

ข้อมูล PCN/MDDS

SR1RL

932169
PCN | MDDS
939575
PCN | MDDS
939577
PCN | MDDS