ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
5A992C
CCATS
G184699
US HTS
8542310001

ข้อมูล PCN

SLKCJ

931957
PCN