ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
3A991
CCATS
NA
US HTS
8542310001

ข้อมูล PCN/MDDS

SR1NC

931425
PCN | MDDS
933531
PCN | MDDS
933535
PCN | MDDS