ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

Intel® Wireless Bluetooth®สําหรับ Intel® Wireless ตระกูล 7260 และ Intel® Dual-Band Wireless-AC 3160

ซอฟต์แวร์ Intel® PROSet/Wirelessและไดรเวอร์สําหรับตระกูล Intel® Wireless 7260