ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
5A992CN3
CCATS
G143235
US HTS
8542310001

ข้อมูล PCN

SR1RC

932050
PCN

SR1X8

935356
PCN

SR3UX

962766
PCN