ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
5A992CN3
CCATS
G143235
US HTS
8542310001

ข้อมูล PCN/MDDS

SR1RA

932048
PCN | MDDS

SR1XA

935360
PCN | MDDS