ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
5A992CN3
CCATS
G143235
US HTS
8542310001

ข้อมูล PCN/MDDS

SR1RB

932049
PCN | MDDS

SR1X9

935359
PCN | MDDS

SR3UZ

962768
PCN | MDDS