ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
5A992CN3
CCATS
G143235
US HTS
8542310001

ข้อมูล PCN

SR1RB

932049
PCN

SR1X9

935359
PCN

SR3UZ

962768
PCN