ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
3A991
CCATS
NA
US HTS
8542310001

ข้อมูล PCN

QFAW

930300
PCN

SR1C5

930338
PCN

SR1V6

934402
PCN