ชิปเซ็ต Intel® ซีรี่ส์ C220

เปรียบเทียบ
ชื่อผลิตภัณฑ์
สถานะ
ความเร็ว Bus
การปรับปรุงแก้ไข PCI Express
การปรับปรุงแก้ไข USB
ตัวเลือกเอ็มเบ็ดเด็ดที่มี
TDP
ชิปเซ็ต Intel® C226 Launched 2.0 3.0/2.0 ใช่ 4.1 W