ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
3A991
CCATS
NA
US HTS
8542310001

ข้อมูล PCN

SR1CG

930394
PCN
931505
PCN
931509
PCN

SR1RK

932168
PCN
933386
PCN
933388
PCN