ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
5A992C
CCATS
G077159
US HTS
8542310001

ข้อมูล PCN/MDDS

SR1PK

931900
PCN | MDDS
937628
PCN | MDDS
937629
PCN | MDDS