ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
5A992C
CCATS
G077159
US HTS
8542310001

ข้อมูล PCN/MDDS

SR1NP

931588
PCN | MDDS
931865
PCN | MDDS
931867
PCN | MDDS