ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
5A992C
CCATS
G135162
US HTS
8471500150

ข้อมูล PCN

931577
PCN
931578
PCN
931823
PCN
931824
PCN