ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
5A991
CCATS
NA
US HTS
8542310001

ข้อมูล PCN/MDDS

SL77C

855622
PCN | MDDS

SL77D

855623
PCN | MDDS
860607
PCN | MDDS

SL7G3

860615
PCN | MDDS