ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
5A991
CCATS
NA
US HTS
8542390001

ข้อมูล PCN/MDDS

SLK77

929228
PCN | MDDS

SLKA9

930417
PCN | MDDS