ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
5A992C
CCATS
G145323
US HTS
8473305100

ข้อมูล PCN/MDDS

930261
PCN | MDDS
934324
PCN | MDDS
942045
PCN