ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
3A991
CCATS
NA
US HTS
8471500150

ข้อมูล PCN

S

927501
PCN
931160
PCN