ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
3A991
CCATS
NA
US HTS
8471500150

ข้อมูล PCN/MDDS

S

927501
PCN | MDDS
931160
PCN | MDDS