โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5 เจนเนอเรชั่น 4

เปรียบเทียบ
ชื่อผลิตภัณฑ์
สถานะ
วันที่วางจำหน่าย
จำนวนคอร์
ความถี่เทอร์โบสูงสุด
ความถี่พื้นฐานของโปรเซสเซอร์
แคช
TDP
กราฟิกโปรเซสเซอร์ ‡
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-4570TE (แคช 4M, สูงสุด 3.30 GHz) Launched Q2'13 2 3.30 GHz 2.70 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 35 W กราฟิก HD Intel® 4600

โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3 เจนเนอเรชั่น 4

เปรียบเทียบ
ชื่อผลิตภัณฑ์
สถานะ
วันที่วางจำหน่าย
จำนวนคอร์
ความถี่เทอร์โบสูงสุด
ความถี่พื้นฐานของโปรเซสเซอร์
แคช
TDP
กราฟิกโปรเซสเซอร์ ‡
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-4340TE (แคช 4M, 2.60 GHz) Launched Q2'14 2 2.60 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 35 W กราฟิก HD Intel® 4600
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-4330 (แคช 4M, 3.50 GHz) Launched Q3'13 2 3.50 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 54 W กราฟิก HD Intel® 4600
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-4330TE (แคช 4M, 2.40 GHz) Launched Q3'13 2 2.40 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 35 W กราฟิก HD Intel® 4600

โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® ซีรีส์ G

เปรียบเทียบ
ชื่อผลิตภัณฑ์
สถานะ
วันที่วางจำหน่าย
จำนวนคอร์
ความถี่เทอร์โบสูงสุด
ความถี่พื้นฐานของโปรเซสเซอร์
แคช
TDP
กราฟิกโปรเซสเซอร์ ‡
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® G1820TE (แคช 2M, 2.20 GHz) Launched Q1'14 2 2.20 GHz 2 MB Intel® Smart Cache 35 W กราฟิก HD Intel® สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่น 4