ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
5A992C
CCATS
G141484
US HTS
8517620090

ข้อมูล PCN/MDDS

923252
PCN | MDDS