ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
5A992C
CCATS
G077159
US HTS
8542310001

ข้อมูล PCN/MDDS

SR147

927924
PCN | MDDS
928550
PCN | MDDS
928551
PCN | MDDS
928552
PCN | MDDS