ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
5A992C
CCATS
G145323
US HTS
แตกต่างกันไปตามผลิตภัณฑ์

ข้อมูล PCN

926543
PCN
927917
PCN
934323
PCN
942046
PCN