ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
5A992C
CCATS
G077159
US HTS
8542310001

ข้อมูล PCN/MDDS

SR14A

927930
PCN | MDDS
928663
PCN | MDDS
928664
PCN | MDDS
928665
PCN | MDDS