ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
5A992C
CCATS
G077159
US HTS
8542310001

ข้อมูล PCN

SR14R

927968
PCN

SR1CA

930388
PCN
931496
PCN
931498
PCN