ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
5A992C
CCATS
G077159
US HTS
8542310001

ข้อมูล PCN/MDDS

SR14F

927940
PCN | MDDS
931230
PCN | MDDS
931233
PCN | MDDS