ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
5A992C
CCATS
G077159
US HTS
8542310001

ข้อมูล PCN/MDDS

SR14G

927942
PCN | MDDS
928637
PCN | MDDS
928644
PCN | MDDS