ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
3A991
CCATS
NA
US HTS
8542310001

ข้อมูล PCN/MDDS

SR163

928905
PCN | MDDS
929485
PCN | MDDS
929489
PCN | MDDS