ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
3A991
CCATS
NA
US HTS
8542310001

ข้อมูล PCN/MDDS

SR0YT

923850
PCN | MDDS
929484
PCN | MDDS
929488
PCN | MDDS