ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
3A991
CCATS
NA
US HTS
8471500150

ข้อมูล PCN/MDDS

924038
924044
PCN | MDDS

S

931159
PCN | MDDS
932981
PCN | MDDS