ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
3A991
CCATS
NA
US HTS
8471500150

ข้อมูล PCN

924038
PCN
924044
PCN

S

931159
PCN
932981
PCN