คอลเลกชั่นผลิตภัณฑ์
Thunderbolt™ Controllers
สถานะ
Discontinued

ข้อมูลเสริม

ตัวเลือกเอ็มเบ็ดเด็ดที่มี
ไม่ใช่

ข้อมูลจำเพาะ I/O

# แชนเนล Thunderbolt™
4
การกำหนดค่าพอร์ต
Dual