ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
5A992C
CCATS
G184699
US HTS
8542310001

ข้อมูล PCN/MDDS

SLJVY

923818
PCN | MDDS