ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
5A992C
CCATS
G184699
US HTS
8542310001

ข้อมูล PCN/MDDS

SLJVX

923817
PCN | MDDS