ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
5A992C
CCATS
G145323
US HTS
8473305100

ข้อมูล PCN

927911
PCN
930699
PCN
934319
PCN
942044
PCN