ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
5A992C
CCATS
G145323
US HTS
8473301180

ข้อมูล PCN

927060
PCN
927061
PCN
934317
PCN
934318
PCN
942034
PCN
942037
PCN