ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
5A992C
CCATS
G145323
US HTS
8473301180

ข้อมูล PCN/MDDS

927058
PCN | MDDS
927059
PCN
934315
PCN | MDDS
934316
PCN
942032
PCN | MDDS
942033
PCN