ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
5A992C
CCATS
G145323
US HTS
8473301180

ข้อมูล PCN

927056
PCN
927057
PCN
930698
PCN
934313
PCN
934314
PCN
942030
PCN
942031
PCN