ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
5A992C
CCATS
G145323
US HTS
8473301180

ข้อมูล PCN/MDDS

927056
PCN | MDDS
927057
PCN | MDDS
930698
PCN
934313
PCN | MDDS
934314
PCN
942030
PCN | MDDS
942031
PCN