ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
5A992C
CCATS
G145323
US HTS
8473301180

ข้อมูล PCN

927054
PCN
927055
PCN
934311
PCN
934312
PCN
942028
PCN
942029
PCN