ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
5A992C
CCATS
G077159
US HTS
8542310001

ข้อมูล PCN/MDDS

SR0XA

923701
PCN | MDDS
927186
PCN

SR0XB

923702
PCN | MDDS