ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
5A992C
CCATS
G077159
US HTS
8542310001

ข้อมูล PCN/MDDS

SR0X7

923691
PCN | MDDS
927185
PCN | MDDS

SR0X9

923700
PCN | MDDS