ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
3A991
CCATS
NA
US HTS
8542310001

ข้อมูล PCN/MDDS

SR10L

924946
PCN | MDDS
926193
PCN | MDDS
926197
PCN | MDDS