ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
3A991
CCATS
NA
US HTS
8542310001

ข้อมูล PCN/MDDS

SR10K

924945
PCN | MDDS
926192
PCN | MDDS
926196
PCN | MDDS