ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
3A991
CCATS
NA
US HTS
8542310001

ข้อมูล PCN/MDDS

SR10J

924944
PCN | MDDS
926153
PCN | MDDS
926160
PCN | MDDS