ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
3A991
CCATS
NA
US HTS
8542310001

ข้อมูล PCN/MDDS

SR10H

924943
PCN | MDDS
926154
PCN | MDDS
926161
PCN | MDDS