ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
3A991
CCATS
NA
US HTS
8542310001

ข้อมูล PCN/MDDS

SR0YU

923851
PCN | MDDS
926155
PCN | MDDS
926163
PCN | MDDS