ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
5A992CN3
CCATS
G078451
US HTS
8542310001

ข้อมูล PCN/MDDS

SR0WW

923491
PCN | MDDS

SR0Z4

924130
PCN | MDDS